INŻYNIERIA I ŚRODOWISKO

Tłumacz nie jest czasami w stanie przetłumaczyć tekstu bez znajomości wiedzy z danej branży. Dlatego też, aby przygotować wysokiej jakości tłumaczenia z zakresu zawiłych rozwiązań technologicznych, inżynierii i budownictwa trzeba posiadać specjalistyczną wiedzę. Agencja Tłumaczeń ILS współpracuje z tłumaczami, którzy są ekspertami w danych obszarach wiedzy fachowej. Eksperci oprócz świetnej znajomości języka, znają terminologię specjalistyczną, co pomaga im w profesjonalnym tłumaczeniu, a także wiedzą jak skorzystać z materiałów uzupełniających. Dzięki temu usługi świadczone przez naszych ekspertów są merytoryczne. 
 
W naszym portfolio znajduje się wiele firm z zakresu technologii i budownictwa, dla których mieliśmy przyjemność pracować:
 
 • Dokumentacja projektowa dotycząca budowy metra w Warszawie, wliczając projekty wykonawcze, ekspertyzy, a także raporty geotechniczne i geologiczne
 • Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami związana z budową metra w Warszawie, wliczając opis wymagań geologicznych i geotechnicznych
 • Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny i pracy
 • Deklaracje zgodności
 • Podręczniki i instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn budowlanych, jak na przykład wózków widłowych, stabilizatorów itd.
 • Notatki i protokoły dotyczące projektowania i realizacji budynków mieszkalnych
 • Rezultaty i analizy badań dotyczących obszarów inwestycyjnych
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze po zrealizowaniu budynków i obszarów produkcyjnych
 • Instrukcje obsługi oraz interfejsy oprogramowania komputerowego przeznaczonego do projektowania budynków i wnętrz
 • Oferty, projekty oraz kosztorysy dla producenta hal stalowych i magazynów
 • Dokumentacja przetargowa na budowę lekkiej kolei
 • Opisy nieruchomości
 • Opinie ekspertów dotyczące zastosowania technologii próżniowych
 • Wyniki eksperymentów nad wykorzystaniem hybrydowych warstw powierzchni w regeneracji części maszyn