Jesteś tutaj: Strona główna  › Jak to robimy

JAK TO ROBIMY

Zawsze działamy z procesami, co nie wyklucza faktu, iż jesteśmy kreatywni i elastyczni. Naszą pracę regulują normy ISO 9001:2008 oraz PN-EN 15038, które wspierają nasze indywidualne podejście do każdego klienta. 
 
OPROGRAMOWANIE
 
Dzięki nowym technologiom i oprogramowaniu takim jak SDL Trados Studio 2011 Professional, które wspiera pracę naszych tłumaczy, jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać całymi projektami tłumaczeniowymi i kontrolować jakość oraz weryfikować przetłumaczone teksty. Warto zaznaczyć, że to oprogramowanie nie jest narzędziem do tłumaczenia maszynowego – jego zadaniem jest jedynie przyspieszenie procesu tłumaczenia tekstów. Oprogramowanie to umożliwia również stworzenia dedykowanej każdemu klientowi, pamięci tłumaczeń oraz słowników, dzięki czemu tłumaczenia mogą być spójne, a my możemy spełnić oczekiwania poszczególnych klientów. 
 
Ze względu na fakt, że wielu klientów wciąż dysponuje jedynie dokumentami w formacie PDF, zainwestowaliśmy w programy, które umożliwiają konwersję plików do formatów, które można edytować czy też umożliwiają pracę bezpośrednio w pliku PDF. Zespół specjalnie wyselekcjonowanych pracowników zajmuje się konwertowaniem i przygotowaniem plików. Pomagają nam w tym również programy takie jak:
 
  • Abbyy FineReader
  • Abbyy PDF Transformer
  • Nitro Pro 8
  • Nuance PDF Converter
  • Infix PDF Editor
 
Za pomocą specjalistycznego oprogramowania ArCADia-INTELLICAD 7 oraz TranslateCAD grupa naszych pracowników jest w stanie pracować na bardzo skomplikowanych rysunkach technicznych w formatach DWG lub DXF. 
W celu przyspieszenia i ustandaryzowania procesy wyceny, korzystamy z programu AnyCount Enterprise Edition, który pozwala na przeanalizowanie wszystkich plików i formatów, a także określenie dokładnej liczby słów, znaków, stron czy wierszy w danym tłumaczeniu. Dzięki temu możemy określić precyzyjnie rozmiar zlecenia i jesteśmy w stanie przedstawić klientowi dokładny koszt tłumaczenia. 
 
 
PAMIĘCI TŁUMACZEŃ
 
W momencie rozpoczęcia współpracy z klientem tworzymy specjalną, dedykowaną tylko jemu pamięć tłumaczeń, co pozwala nam tłumaczyć treść na podstawie zdań przetłumaczonych w przeszłości. Bazując na dedykowanej pamięci tłumaczeń, jesteśmy w stanie skrócić czas realizacji danego tłumaczenia, jak i zredukować znacząco koszty. Klient, który posiada własną pamięć tłumaczeń może nieustannie rozbudowywać pamięć, a my jako firma możemy obniżać koszty usług. Dedykowana pamięć tłumaczeń to również gwarancja spójności i najwyższej jakości tłumaczeń  - nowe teksty będą zawsze spójne terminologicznie z tekstami przetłumaczonymi w przeszłości. 
 
 
BAZY TERMINOLOGICZNE
 
Oprogramowanie SDL Trados Studio 2011 Professional pozwala nam na tworzenie słowników i baz terminologicznych dla konkretnych projektów lub pojedynczych projektów. Jeśli dana firma wykorzystuje swój własny zestaw terminów i wyrażeń, które muszą być zachowane we wszystkich materiałach, jakie są przekazywane do tłumaczenia, poleca się stworzenie takiej właśnie bazy tłumaczeń. Opierając się o pliki i wytyczne przekazane przez klienta, jak i bazując na poprzednich tłumaczeniach, możemy zagwarantować tłumaczenia precyzyjne i zgodne z aktualną nomenklaturą. Dotyczy to zarówno nazw stanowisk w danej firmie, jak i listy części, elementów czy nazw firmy – nasze tłumaczenia zawsze będą spójne pod względem terminów i wyrażeń zawartych w dedykowanej bazie terminologicznej. 
 
NASI TŁUMACZE PISEMNI I USTNI
 
Współpracujemy jedynie z zawodowymi i doświadczonymi tłumaczami pisemnymi oraz ustnymi. Wierzymy, że poszukiwanie najtańszych możliwych  nie jest dobrym sposobem na zrealizowanie tłumaczenia. 
Nasze motto, do którego stosujemy się każdego dnia pracy, brzmi: "Jakość we wszystkim, co robimy". 
 
Wszyscy tłumacze pracujący dla ILS powinni posiadać:
 
1. Kompetencje umożliwiające tłumaczenie
2. Kompetencje lingwistyczne i tekstowe w języku docelowym, jak i źródłowym
3. Kompetencje pozwalające na poszukiwanie i przetwarzanie informacji
4. Kompetencje kulturowe
5. Kompetencje techniczne
 
Kompetencje w zakresie świadczenia tłumaczeń to inaczej zdolność do tłumaczenia tekstów na wymaganym poziomie. Nasi tłumacze muszą skutecznie oceniać problemy związane ze zrozumieniem i tworzeniem tekstów, jak i wymaga się od nich umiejętności tworzenia tekstów docelowym zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej pomiędzy klientem a agencją tłumaczeń.
 
Kompetencje lingwistyczne i tekstowe oznaczają umiejętność rozumienia języka źródłowego oraz płynną znajomość języka docelowego. Kompetencja tekstowa wymaga posiadania świadomości konwencji stosowanych w tekstach ogólnych i specjalistycznych, jak i uwzględnia zdolność do wykorzystania zdobytej wiedzy podczas tworzenia tłumaczeń w językach docelowych.
 
Kompetencje badawcze związane ze zdolnościami skutecznego poszukiwania dodatkowej wiedzy lingwistycznej i specjalistycznej, która jest niezbędna do zrozumienia tekstu źródłowego oraz stworzenia jego tłumaczenia. Kompetencje badawcze oznaczają także wykorzystywanie różnego typu narzędzi w celu tworzenia właściwych strategii i efektywnego użycia dostępnych źródeł wiedzy. 
 
Kompetencje kulturowe uwzględniają umiejętność wykorzystywania informacji dotyczących różnych aspektów kulturowych, zachować czy systemów wartości dotyczących zarówno kultury źródłowej, jak i docelowej. 
Kompetencje techniczne są wymagane od każdego tłumacza, który ma zadanie wykonywać tłumaczenia profesjonalnie, jak i sprawnie wykorzystywać dostępne rozwiązania techniczne.