Jesteś tutaj: Strona główna  › Firma  › FAQ

FAQ

Czy moje pliki są bezpieczne?

Cała dokumentacja, którą powierzają nam klienci jest w pełni bezpieczna od chwili pierwszego zetknięcia się z nią, poprzez cały proces realizacji tłumaczeń, aż do chwili jego ukończenia. Nasz własny serwer chroniony jest przez najnowocześniejsze oprogramowanie zabezpieczające, które sa gwarantem tego, że przesłane nam informacje pozostają tajne. Wszelkie materiały, które oddane są w nasze ręce przechowujemy w najnowocześniejszym centrum archiwizacyjnym DATA CENTER BEYOND, w którym odpowiednie zabezpieczenia oraz szyfry chronią informacje, którymi dysponuje ILS.

Czym jest pamięć tłumaczeń (TM)?

Pamięć tłumaczeń (ang. translation memory) jest podporządkowaną pod danego klienta bazą tłumaczeń, które zostały zrealizowane, poddane weryfikacji oraz kontroli. Posiłkując się taką pamięcią, która wychwyci powtórzenia oraz zdania zgodne z daną pamięcią możemy zapewnić zgodność tłumaczeń, zaoferować konkurencyjną cenę i błyskawiczne terminy realizacji. Dzięki temu nie ma przymusu dopasowania nowych tłumaczeń do tekstów wykonanych w przeszłości. Przyczynia się to do oszczędności czasu oraz pieniędzy.

Dysponuję tekstem, który jest podobny do tekstu przetłumaczonego w przeszłości. Czy można to wykorzystać w jakiś sposób?

Ze względu na posługiwanie się najnowocześniejszym oprogramowaniem, które wspomaga tłumaczy, oferujemy efektywne rozwiązania pozwalające na redukcję kosztów związanych z usługami. Jeżeli nasze biuro wykonało wcześniej tłumaczenie dla danej firmy, przy następnym zleceniu będziemy mogli skorzystać z pamięci dedykowanej, usprawniającej proces tłumaczenia. Biorąc pod uwagę występowanie powtórzeń oraz stopień podobieństwa z poprzednim tłumaczeniem, koszty wykonania usługi zostaną odpowiednio okrojone. W razie, gdy wcześniejsze tłumaczenie zostało zlecone innemu usługodawcy i przez niego wykonane, jeżeli otrzymamy do niego dostęp wraz z plikiem źródłowym, będziemy mogli skonstruować od nowa pamięć dla danego klienta. Wtedy koszty tłumaczenia zostaną obniżone tak, jak gdyby wcześniejsze tłumaczenie zostało przygotowane przez nas.

Czym jest glosariusz lub baza terminologiczna?

Przy użyciu glosariusza (inaczej baz terminologicznych), które są przygotowane dla danego klienta w oparciu o materiały pomocnicze, możemy zagwarantować, iż wybrane terminy, pojęcia i nazwy zostaną przetłumaczone wedle z nomenklaturą panującą w konkretnej firmie. Dzięki temu wszelkie dokumenty będą mieć za podstawę te same pojęcia, co umożliwi ograniczenie pojawienia się jakichkolwiek niezgodności.

Jaką gwarancję jakości zapewniacie?

Swoje działania wykonujemy opierając się o restrykcyjne wymagania dwóch, respektowanych na całym świecie norm - ISO 9001:2008 oraz PN-EN 15038. zarówno jedna, jak i druga norma egzekwują od nas pracę zgodną z zaakceptowanymi procedurami, które dotyczą procesu tłumaczenia dokumentów, począwszy od chwili pierwszego zetknięcia się z nimi, na realizowaniu usługi kończąc. każdy z etapów jest poddawany monitoringowi oraz kontroli, dzięki czemu możliwe jest znalezienie wszelkich uchybień oraz ich wyeliminowanie. Wszyscy nasi klienci pozyskują usługę zgodną ze wszystkimi standardami oraz wymogami.

Czym jest weryfikacja i korekta?

Oprócz tłumaczeń, nasze biuro oferuje również usługi weryfikacyjne oraz korekty, czyli tzw. proofreading'u. Stosownie do postanowień PN-EN 15038 proces weryfikacyjny jest realizowany przez niezrzeszonego, biegle posługującego się danym językiem tłumacza, który posiada specjalistyczną wiedzę umożliwiającą ocenę danego tłumaczenia, pod względem merytorycznym oraz zgodności z obowiązującymi regułami. Osobą, która wykonuje korektę, czyli proofreading, jest native speaker, dla którego dany język docelowy jest językiem ojczystym. Celem korekty jest zagwarantowanie, że wszystkie z aspektów lingwistycznych danego tłumaczenia są poprawne oraz odpowiadają regułom. Usługi, o których mowa są sugerowane dla wykonania publikacji, tekstów marketingowych, lokalizacji, itp.

Kim są wasi tłumacze?

Z ILS współpracują tylko i wyłącznie profesjonalni tłumacze (pisemni oraz ustni), którzy posiadają specjalistyczną wiedzę. Tłumacze, którzy z nami współpracują są wiarygodni, ponieważ umiejętności, które posiadają są potwierdzana poprzez listy referencyjne oraz portfolio z wykonanymi projektami. Osoba, które nie została przez nas dokładnie sprawdzona, nie może podjąć się tłumaczenia dla naszego klienta. Przed podjęciem z nami współpracy każdy z tłumaczy poddawany jest kilku tłumaczeniom próbnym. Częścią procesu weryfikacyjnego jest również sprawdzenie referencji i skontaktowanie się z wcześniejszymi klientami. Wszystkie dokumenty i materiały, które otrzymują od nas osoby współpracujące z nami, są w pełni bezpieczne i są poufne.

W jaki sposób obliczany jest koszt tłumaczenia?

Wycena tłumaczenia opiera się na przemnożeniu ilości znaków ze spacjami bądź słów w dokumencie źródłowym przez stawkę dla danej pary językowej. W przypadku gdy mają Państwo tzw. dedykowaną pamięć tłumaczeń to pliki do tłumaczenia analizowane są poprzez jej wykorzystanie. Pomaga to znaleźć w tekście powtórzenia lub zgodności – może to przyczynić się do obniżenia ceny usługi oraz jej przyspieszenia. Dzięki temu cennik naszych usług jest transparentny i klient zna koszt tłumaczenia.

Jak długo trwa tłumaczenie dokumentu?

Czas w jakim dany dokument będzie przetłumaczony zależny jest od kilku czynników. Wśród najważniejszych są np.: poziom trudności tekstu, liczba znaków bądź słów znajdujących się w dokumencie, możliwość przeprowadzenia korekty tekstu i zweryfikowanie go, a także format pliku. Kierownicy danego projektu podczas wyceny usługi, biorą te w/w czynniki pod uwagę.